موسیقی درباری کره

موسیقی درباری کره اشاره به موسیقی‌ای دارد که در دورهٔ دودمان جوسان (۱۳۹۲۱۸۹۷) در کره توسعه یافت. امروزه اطلاعات بسیار اندکی دربارهٔ سلسله‌های کهن این کشور در دست داریم. این موسیقی شباهت زیادی به موسیقی درباری چین موسوم به یائو و همچنین موسیقی ژاپنی گاگاکو دارد.

موسیقی درباری کره سه سبک و گونهٔ مختلف دارد که شامل موارد زیر است:

منابعویرایش