مونتاژ

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

مونتاژ وام‌واژه‌ه‌ای فرانسوی‌ست که به فارسی وارد شده و در معنی‌های زیر بکار می‌رود: