مونترآل قدیم

(تغییرمسیر از مونترال قدیم)

مونترال قدیم یکی از قدیمی‌ترین مناطق در شهر مونترال واقع در استان کبک، کانادا است که زمان آن به دوران فرانسه نو بازمی‌گردد.

شهرداری مونترال

بندر قدیمی مونترال نیز در این منطقه واقع شده‌است. بیشتر قسمت‌های بندر قدیمی مونترال به عنوان منطقه تاریخی در سال ۱۹۶۴ میلادی به ثبت رسیده‌است.

منابع

Wikipedia, the free encyclopediaOld Montreal (بازدید: ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۰)