مونرا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

مونرا به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

  • مونرا یکی از فرمانروهای جانداران در برخی طبقه‌بندی‌ها
  • مونرا (مکان) یکی از دهستان‌های اسپانیا