مکتب ظرفشویی عنوان مکتب هنری نوینی است که از اواخر دهه ۵۰ تا اوایل دهه ۶۰ میلادی در انگلستان و در انواع اشکال هنر مثل تئاتر، نقاشی، ادبیات و سینما شکل گرفت. این مکتب پایه‌اش براساس نوعی واقعگری اجتماعی با دیدی انتقادی و اهانت آمیز مبتنی بود و مضامینش از امور مبتذل و صحنه‌های کراهت انگیز زندگی روزمره گرفته می‌شد.

نمایش یک نوک زبان عسل، نمونه‌ای از نمایشنامه‌ی دراما که در سبک مکتب ظرفشویی نوشته شده است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • مرزبان، پرویز؛ معروف، حبیب (۱۳۸۰). فرهنگ مصور هنرهای تجسمی. تهران: سروش.