مُکَعَّب مستطیل یک شکل هندسی سه بعدی است که دارای شش وجه مستطیل شکل است. مکعب مستطیل همچنین دارای ۸ گوشه و ۱۲ لبه است. در مکعب مستطیل همه زوایا قائمه و وجوه روبروی هم با یکدیگر برابرند. حجم آن برابر است با حاصلضرب مساحت قاعده در ارتفاع آن. مکعب حالت خاصی از مکعب مستطیل است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Wikipedia, the free encyclopediaCuboid (بازدید: ۴ آگوست ۲۰۰۹)