میدان شهید باهنر

میدان شهید باهنر یا میدان نیاوران از میادین شمال تهران است. خیابان های شهید پورابتهاج، پاسداران و شهید باهنر به ترتیب در جهت عقربه های ساعت به این میدان متصل هستند. بوستان نیاوران و کاخ موزه نیاوران در ضلع شرقی، محله کامرانیه در ضلع جنوبی و محله نیاوران در ضلع شمالی این میدان قرار دارد.[۱]

پانویسویرایش

  1. اتو اطلس تهران، به کوشش واحد پژوهش و تالیف: سعید بختیاری.، تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ۱۳۹۲، شابک ۹۶۴-۳۴۲-۲۰۲-X