میدان نبرد زمین

میدان نبرد زمین یک رمان علمی تخیلی نوشنه رون هابارد نویسنده آمریکایی که در سال ۱۹۸۲ نوشته شده است. بر اساس این کتاب فیلمی به همین نام ساخته شده است.

میدان نبرد زمین
Battlefield earth book cover.jpg
نویسنده(ها)رون هابارد
عنوان اصلیBattlefield Earth
زبانانگلیسی
گونه(های) ادبیعلمی و تخیلی
تاریخ نشر
۱۹۸۲

پانویسویرایش