میر

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بنابر لغت‌نامه‌ٔ دهخدا واژهٔ میر کاهیدهٔ امیر است و به معنی پادشاه، سالار به کار رفته و نباید آن را با میرزا اشتباه گرفت. بنابر فرهنگ ناظم الاطباء(از شعوری ج ۲ ورق۳۶۳) واژهٔ میر به معنای رئیس طایفه نیز به کار می‌رفته‌است. در حال حاضر میر در ایران به عنوان پیشوند مترادف با سید است و به اول اسم سادات افزوده می‌شود.

میر در معناهای زیر بکار رفته است:

■در زبان عربی صفات برای نامها (سید و میر) همیشه پیشوند و اول نام بکار میرود، مانند؛ (سیّد ولی ، سید حسن. یا، میر ولی ، میر حسن). ■اما در زبان فارسی صفات برای نامها (خان و بگ) همیشه پسوند و آخر نام بکار میرود، مانند؛ (ولی خان، حسن خان. یا، ولی بگ، حسن بگ) ●میر همان سیّد است که به معنای آقا، بزرگ و ... میباشد.