میرزا ابراهیم تبریزی

میرزا ابراهیم آقا تبریزی فرزند علی زنجانی از روحانیان روشن فکر عصر خود بود. پس از تشکیل مجلس اول، به نمایندگی از سوی مردم تبریز انتخاب گردید و به همراه ده نماینده دیگر عازم تهران گردید.

میرزا ابراهیم تبریزی
اطلاعات شخصی
زادهایران
پیشهروحانی

در مجلس با کارشکنی‌های دربار به شدت مقابله می‌کرد و در تصویب متمم قانون اساسی پافشاری نمود و از افراد مؤثر در قضیه استیضاح علی اصغر خان اتابک بود. وی رئیس انجمن غیرت بود و در جریان حمله دولتیان به مجلس، به همراه تقی زاده اصرار به مقاومت مسلحانه داشت.[۱] در واقعه بمباران مجلس در بیست و سوم جمادی‌الاول ۱۳۲۶ به همراه عده‌ای به باغ امین الدوله پناهنده شدند ولی پس از حمله دولتیان چون وی مسلح بود، نخستین کسی که کشته شد او بود.

حسن تقی زاده در مجله کاوه و حسین کاظم زاده ایرانشهر در مجله ایرانشهر از او تمجید فراوان نموده‌اند.[۲]

منابع ویرایش

  1. کسروی، احمد. تاریخ مشروطه جلد دوم ص ۶۱۳
  2. مجتهدی، مهدی. رجال آذربایجان انتشارات زرین چاپ تهران چاپ اول