میرزا ابوالقاسم زنجانی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

میرزا ابوالقاسم زنجانی می‌تواند به این اشخاص اشاره داشته باشد: