میرزا محمدحسین ناصر شیرازی

میرزا محمدحسین ناصر شیرازی از خوشنویسان ایران در زمان ناصرالدین شاه بوده و در نستعلیق تسلط داشته است.

منابعویرایش

  • عنایت الله شکیباپور (۱۳۴۸اطلاعات عمومی، کتابفروشی اشراقی، ص. ۵۵

جستارهای وابستهویرایش

محمد حسین شیرازی