میرین در شاهنامه نام دلاوری رومی از نژاد سلم است که قیصر روم برای پذیرش خواستگاری او از دخترش، وی را به کشتن گرگ بیشه فاسقون واداشت. میرین به رهنمونی و رهنمایی هیشوی، فرخزاد را به یاری خویش خواند. (فرخزاد نامی است که گشتاسپ در روم بر خود نهاده بود). گشتاسپ با شمشیر سلم که نزد میرین بود، گرگ را کشت و میرین را به خواسته اش رساند. او در نبرد با الیاس نیز، دلاوری بسیار نمود.

میرین
اطلاعات کلی
ناممیرین
نژادرومی
دودمانسلم
ملیترومی
سایر اطلاعات
جنگ‌هاجنگ خزر
خانواده
همسردلارام

فردوسی در بیت زیر، از میرین، چنین یاد کرده‌است:

یکی رومی بود میرین به نامفرستاد نزدیک قیصر پیام [۱]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. پارسی نگاشتهٔ شاهنامهٔ فردوسی، صفحه: ۷۶۴ و ۷۶۵

منابعویرایش

  • شاهنامهٔ فردوسی
  • پارسی نگاشتهٔ شاهنامه، نگارش: فرانک دوانلو، انتشارات آهنگ قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۷ (با اندکی تغییر)