میلاد

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

میلاد نامی ایرانی برای مردان در ایران و دیگر کشورهای فارسی‌زبان است. میلاد همچنین معنای زایش و زادروز را نیز دارد. نام میلاد در شاهنامه فردوسی نیز آمده است. میلاد شاید به یکی از افراد زیر اشاره داشته باشد: