میله

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

میله تکهٔ دراز و باریکی از فلز است. همچنین، میله ممکن است در این موارد به کار برود: