میوه‌های روی میز

میوه‌های روی میز یا طبیعت بی‌جان با سیب‌ها و انگورها نقاشی طبیعت بی‌جان است که در سال ۱۸۸۹ توسط پل گوگن نقاش فرانسوی کشیده شده‌است.[۱] میوه‌های روی میز یکی از دو نقاشی گوگن است که در سال ۱۹۷۰ از کلکسیون خصوصی ترنس اف کندی ربوده شد[۲] و در سال ۲۰۱۴ توسط کارابینیری ایتالیا پیدا شد.[۳]

طبیعت بی‌جان با سیب‌ها و انگورها توسط پل گوگن (۱۸۸۹)

نقاشی شامل دو کاسه میوه انگور و سیب است که روی رومیزی یک میز چوبی قرار دارند و در زمینه نقاشی سگ کوچکی در روی زمین خوابیده‌است. نقاشی به کنتس نیمال اهدا شده‌است.

منابع