میکروسکوپ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

منظور از میکوسکوپ یکی از موارد زیر است: