می‌خونیم. می‌رقصیم. دزدی می‌کنیم.

آلبومی از جیسون مراز

«می‌خونیم. می‌رقصیم. دزدی می‌کنیم.» آلبومی از جیسون مراز است که در سال ۲۰۰۸ میلادی منتشر شد.

می‌خونیم. می‌رقصیم. دزدی می‌کنیم.
We Sing, We Dance, We Steal Things Official Cover.jpg
آلبوم استودیویی از
انتشار۱۳ مه ۲۰۰۸
ژانرپاپ راک
مدت۵۰:۴۹
ناشرAtlantic Records
گاه‌نگاری جیسون مراز
We Steal Things.
(۲۰۰۸)
می‌خونیم. می‌رقصیم. دزدی می‌کنیم.
(۲۰۰۸)
Jason Mraz's Beautiful Mess: Live on Earth
(۲۰۰۹)
تک‌آهنگ‌ها از می‌خونیم. می‌رقصیم. دزدی می‌کنیم.
  1. «I'm Yours»
    پخش: ۱۲ فوریه ۲۰۰۸
  2. «Make It Mine»
    پخش: ۸ اوت ۲۰۰۸
  3. «Lucky»
    پخش: ۱ ژانویه ۲۰۰۹

منابعویرایش