نئوفاشیسم (فرانسوی: Néofascisme) ایدئولوژی است که پس ازجنگ جهانی دوم شکل گرفت و شامل عناصر قابل توجهی از فاشیسم است. هم‌چنین نئو فاشیسم غالباً شامل انگاره‌های ملی‌گرایی، عوامگرایی و ضد مهاجرت می‌شود و رویکردی بومی‌گرایانه، ضد کمونیسم، ضد-مارکسیسم، ضد آنارشیسم و مخالف با نظام پارلمانی و لیبرال دموکراسی دارد. اطلاق نئوفاشیسم به یک گروه می‌تواند اتهامی بحث‌برانگیز باشد، به ویژه اگر این گروه، حزب یا تشکل سیاسی باشد. برخی از رژیم‌های پس از جنگ جهانی دوم برخی اوقات به دلیل ماهیت استبدادیشان و گاه به علت همدلی و شیفتگی به آیین و مرام فاشیسم به عنوان نئوفاشیست شناخته می‌شوند.
پسافاشیسم لقبی است که به احزاب اروپایی که از شکل اصلاح‌شده‌ای از فاشیسم حمایت می‌کنند و در سیاست مطابق قانون اساسی مشارکت می‌کنند، داده می‌شود.

پرچم اتحادیه طلوع طلایی، حزب نئوفاشسیت یونان

آمریکاویرایش

گروه‌ها و تشکل‌های نئونازی هم‌چون اتحاد ملی و حزب نازی آمریکا به عنوان نئوفاشیست شناخته می‌شوند.

ترکیهویرایش

گرگ‌های خاکستری سازمان جوانان حزب جنبش ملی ترکیه و یک گروه افراطی،[۱] تروریستی[۲][۳][۴] و نئوفاشیستی[۵][۶] است.

یونانویرایش

در آوریل ۱۹۶۷، چند هفته پیش از انتخابات، پس از یک کودتای نظامی در یونان، یک دولت نظامی فاشیستی در کشور به قدرت رسید که به حکومت سرهنگان معروف شد. این رژیم به رهبری پاپادوپولیس طی سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۴ بر یونان حکومت می‌کرد. اتحادیه طلوع طلایی که بر پایه‌های رژیم پاپادوپولیس بنا شده، در باورها و اعمال با نئوفاشیسم اشتراکات بسیار دارد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Grey Wolves in Politics: The Immigrant Far-Right Joins the European Left | The Brussels Journal
  2. High-Impact Terrorism: Proceedings of a Russian-American Workshop. نوشته شورای تحقیقات ملی آمریکا (National Research Council)، آکادمی ملی علوم آمریکا (National Academy of Sciences)، و بنیاد کارنگی نیویورک (Carnegie Corporation of New York). چاپ National Academies به سال ۲۰۰۲. ص۲۷۹. شابک ‎۰−۳۰۹−۰۸۲۷۰−۶
  3. Terrorism: A Reference Handbook نوشته Stephen E. Atkins به سال ۱۹۹۲. دانشگاه میشیگان. ISBN 0-87436-670-4 ص۵۲
  4. The Terrorist Trap: America's Experience with Terrorism نوشته Jeffrey D. Simon سال ۲۰۰۱ انتشارات دانشگاه ایندیانا ISBN 0-253-21477-7 ص۳۲۶
  5. Separ - Access Denied
  6. A Political Economy of the Middle East نوشته Alan Richards, John Waterbury انتشارات Westview Press ISBN 0-8133-4348-8 ص۲۸۴