ناداب (به عبری: נָדָבנָדָב)یا ناداو دومین پادشاه اسرائیل یا اسرائیل شمالی است. او پسر و جانشین یربعام بوده‌است.

ناداب
پادشاه اسرائیل
Nadab of Israel.jpg
سلطنت910 تا 909 پیش از میلاد
پیشینیربعام
جانشینبعشا

سلطنت

ناداب در سال دوم پادشاهی آسا در یهودیه به سلطنت می‌رسد و نزدیک به دو سال سلطنت می‌کند. ویلیام آلبرایت سلطنت او را از ۹۰۱ تا ۹۰۰ پیش از میلاد دانسته ولی ادوین تیله از ۹۱۰ تا ۹۰۹.

در دومین سال سلطنتش، در حالیکه جبتون، یکی از شهرهای کنعان در منطقهٔ فلسطین را محاصره کرده بودند، توطئه ای در سپاهش رخ می‌دهد و توسط یکی از فرماندهانش به نام بعشا کشته می‌شود. بعشا سپس خود را پادشاه اسرائیل معرفی می‌کند.

منابع