نازک‌کاری

(تغییرمسیر از نازک کاری)

پوشش نهایی که بر روی ساختار زیرین ساختمان قرار می‌گیرد و روکشی که در داخل ساختمان برابر چشم بیننده قرار می‌گیرد، نازک کاری خوانده می‌شود. مصالح نازک کاری آخرین مصالحی هستند که کفها، دیوارها و سقف‌ها را پوشش می‌دهد.[۱]

نکات عمده در انتخاب مصالح نازک کاریویرایش

اهم نکاتی که در انتخاب مصالح نازک کاری باید در نظر داشت شامل کاربری ،بهره‌برداری، اقتصاد، سرعت اجرا، نگهداری می‌باشند.[۲]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. فروتنی، سام، مصالح و ساختمان، تهران ، انتشارات روزنه، 1383،ص341.
  2. فروتنی، سام، مصالح و ساختمان، تهران ، انتشارات روزنه، 1383.