ناسادیا سوکتا

ناسادیا سوکتا

"چه‌کسی واقعاً می‌داند؟
چه‌کسی آن را جار خواهد زد؟
از چه روی ایجاد شد؟ دلیل این آفرینش چیست؟
خدایانی که پس از آن آمدند، با آفرینش این جهان.
پس چه کسی می‌داند از چه روی برخاسته‌است؟"

ریگ‌ودا, ۱۰:۱۲۹-۶ [۱][۲][۳]

ناسادیا سوکتا که با نام سرود آفرینش نیز شناخته می‌شود، ۱۲۹امین سرود از ماندالای دهم ریگ‌ودا است(۱۰:۱۲۹). موضوع آن مرتبط با کیهان‌شناسی و سرآغاز جهان است.[۴]

منابعویرایش

  1. Kenneth Kramer (January 1986). World Scriptures: An Introduction to Comparative Religions. Paulist Press. pp. 34–. ISBN 978-0-8091-2781-8.
  2. David Christian (1 September 2011). Maps of Time: An Introduction to Big History. University of California Press. pp. 18–. ISBN 978-0-520-95067-2.
  3. Upinder Singh (2008). A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century. Pearson Education India. pp. 206–. ISBN 978-81-317-1120-0.
  4. Swami Ranganathananda (1991). Human Being in Depth: A Scientific Approach to Religion. SUNY Press. p. 21. ISBN 0-7914-0679-2.