ناصره (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ناصره ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • ناصره بزرگترین شهر در استان شمالی اسرائیل