ناف (ابهام‌زدایی)

ناف سوراخی در میان شکم است مجازاً به معنی میان هر چیزیست.[۱]

برخی کاربردهای ناف:

  1. محمد معین و دیگران، سرواژهٔ «ناف»، فرهنگ لغت معین.