نامه دوم یوحنا

نامهٔ دوّم یوحنای رسول، به «بانوی برگزیده و فرزندانش» نوشته شده‌است، که مقصود احتمالاً کلیسایی محلی و اعضای آن است. پیام مختصر این نامه، استدعا برای محبت به یکدیگر و هشدار دربارهٔ معلّمان دروغین و تعالیم آنها است.

تقسیم‌بندی کلّیویرایش

۱ - مقدمه (۱–۳) ۲ - اهمیّت محبت (۴–۶) ۳ - هشدار دربارهٔ تعالیم نادرست (۷–۱۱) ۴ - بخش پایانی (۱۲–۱۳)

منابعویرایش

وب‌سایت کلمه/ ترجمهٔ هزارهٔ نو

رسالهٔ دوم یوحنا