نامه یهودا

نامه یهودا هشداری است دربارهٔ معلّمان دروغینی که مدعی ایمان به مسیح بودند. محتوای این نامه کوتاه، شبیه نامهٌ دوّم پِطرُس است. یهودا مخاطبانش را تشویق می‌کند که برای حفظ ایمان و اعتقادی که یک بار برای همیشه به مؤمنان سپرده شده‌است، مجاهده کنند.

تقسیم‌بندی کلّیویرایش

۱ - مقدمه (۱–۲) ۲ - شخصیت و تعلیم معلّمان دروغین و محکومیت آنان (۳–۱۶) ۳ - دعوت به حفظ ایمان (۱۷–۲۳) ۴ - دعای برکت و خاتمه (۲۴–۲۵)

منابعویرایش