نام خان، شعبه‌ای از رود مکونگ است. این رود از میان شهر لوآنگ پرابانگ، لائوس می‌گذرد.[۱]

نگاره‌ای از رود نام خان.
نگاره‌ای از یک پُل چوبی بر روی رود نام خان.

پانویسویرایش