باز کردن منو اصلی
نگاره‌ای از رود نام خان.
نگاره‌ای از یک پُل چوبی بر روی رود نام خان.

نام خان، شعبه‌ای از رود مکونگ است. این رود از میان شهر لوآنگ پرابانگ، لائوس می‌گذرد.[۱]

پانویسویرایش