ناو سرفرماندهی

کشتی حامل فرمانده گروهی از ناوهای جنگی که به مأموریتی خاص اعزام شده‌اند.

اچ‌ام‌اس ویکتوری، ناو سرفرماندهی هوریشیو نلسون

منابع ویرایش