نای (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نای به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

  • نای اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی است که از انتهای حنجره آغاز و به نایژه‌ها (برونکوس های اصلی ) ختم می‌شود
  • نای (کاشمر) یکی از روستاهای استان خراسان رضوی
  • نای (ساز) یکی از آلات موسیقی بادی ایرانیان باستان