نبرد اواجیک در تابستان ۱۵۱۵ میلادی در نزدیکی اواجیک (ترکیه امروزی)، بین سپاهیان صفوی و عثمانی روی داد و با پیروزی امپراتوری عثمانی به پایان رسید. این جنگ تهاجم صفویه به آناتولی شمالی را متوقف کرد. فرمانده صفوی نورعلی خلیفه و اکثر نیروهایش در میدان جنگ کشته شدند. پس از این نبرد تونجلی و اطراف آن به تصرف عثمانی ها درآمد. پس از این اشغال، ارتش عثمانی به رهبری بییکلی محمد پاشا برای نبردهای بعدی با صفویان (نبرد کوچیسار) آماده شد.

نبرد آواجیک

نقاشی جنگ
تاریختابستان ۱۵۱۵
موقعیت
نتایج پیروزی عثمانی
طرف‌های درگیر
امپراتوری عثمانی ایران صفوی
فرماندهان و رهبران
بیکی محمدپاشا
پیر حسین بیک
نورعلی خلیفه  
Aykutoğlu Bey
قوا
سپاه ارزنجان سپاه چمیشگزک
تلفات و ضایعات
پایین بالا

منابع ویرایش