نبرد تسخینوالی

نبرد تْسْخینوالی به صورت مداوم برای شهر تسخینوالی پایتخت اوستیای جنوبی از ۸ اوت ۲۰۰۸ آغاز شد و نبرد اصلی جنگ اوستیای جنوبی ۲۰۰۸ می‌باشد.

Tskhinvali battles (8 August) (en).svg
زمان ۸ - ۱۰ اوت ۲۰۰۸
مکان تسخینوالی، اوستیای جنوبی
نتیجه پیروزی اوستیا

نیروها پیش از نبردویرایش

نبرد

ارتش گرجستان در ساعتهای اولیه ۸ اوت ۲۰۰۸ به اوستیای جنوبی وارد شد.

تلفاتویرایش


منابعویرایش

http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/worldnews/story/2008/08/080810_s-georgia-withdrawn.shtml

http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2008/08/080809_an-georgia-russia-update.shtml

http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2008/08/080809_an-georgia-fighting.shtml