نبرد تننوجی (۱۵۷۶)

نبرد تننوجی (به ژاپنی: 天王寺の戦い) یکی از نبردهای وابسته به نبردهای ایشی‌یاما هونگان بود.

نبرد تننوجی
بخشی از دوره آزوچی–مومویاما

ولایت ستسو، امروزه بخش شمال استان اوساکا، اوساکا
تاریخماه پنجم روز هفتم ۱۵۷۶
موقعیت
نتایج پیروزی نیروهای اودا نوبوناگا
طرف‌های درگیر
نیروهای اودا نوبوناگا معبد ایشی‌یاما هونگان
سایکا شو
فرماندهان و رهبران
اودا نوبوناگا سوزوکی ماگوایچی

منابع ویرایش