نبرد روتبرو

نبرد روتبرو در ۲۸ سپتامبر ۱۴۹۷ میان نیروهای ژان، شاه دانمارک و استن استور بزرگتر - که صدراعظم سوئد بود- رخ داد. استن استور به مخالفت با نجبا و اشراف برخاسته بود و به همین دلیل، در مارس ۱۴۹۷ از مقامش به عنوان نیابت سلطنت برکنار شده بود. دانمارکی‌ها در ژوئیه همان سال به سوئد حمله کردند و ارتش دهقانی استن استور را در ۲۸ سپتامبر در شهر روتبرو در هم شکستند.

نبرد روتبرو
بخشی از Dano-Sweish Wars
تاریخ۲۸ سپتامبر, ۱۴۹۷
مکان
نتیجه پیروزی دانمارک
طرفین درگیر
دانمارک دانمارک سوئدسوئد
فرماندهان و رهبران
ژان دانمارک استن استور بزرگتر

منابعویرایش