نَجَدات نام یکی از فرقه‌های اسلامی است که از خوارج به شمار می‌رود. پایه‌گذار این فرقه نجده بن عامر بود.

منابعویرایش

صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات ایران (جلد یکم)، انتشارات فروسی، چاپ هفدهم