نخستی‌ریختان (نام علمی: Primatomorpha) نام یک mirorder از فراراسته فرانخستی‌ها است.

نخستی‌ریختان
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پسین - Recent
نخستی‌ریختان، Primatomorpha
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
فرورده: جفت‌داران
بالاراسته: فرانخستی‌ها

منابع ویرایش