نرشخی

تاریخ‌نگار ایرانی

ابوبکر محمد نَرشَخی (۳۴۸-۲۸۶ ه‍. ق)، تاریخ‌نویس ایرانی قرن چهارم هجری.

در نرشخ از روستاهای بخارا به دنیا آمد. در زمان ابومحمد نوح بن نصر سامانی (۳۴۳ -۳۳۱ ق) می‌زیست. از آثار وی تاریخ بخارا یا «مزارات بخارا»، به عربی است که در ۳۳۲ ه‍. ق به نام نوح بن نصر سامانی نوشت. در ۵۲۲ ه‍. ق ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوی آن را به فارسی ترجمه کرد و مطالبی هم از کتب دیگر بر آن افزود. بعد از آن در ۵۷۴ ه‍. ق محمد بن زفر بن عمر آن را تلخیص نمود. گویا بعد از این تاریخ نیز دیگران در این کتاب دست بردند و بعضی حوادث را تا دوره مغول بر آن افزوده‌اند.

منابعویرایش

  • لغت‌نامه دهخدا، ذیل نرشخی
  • اثرآفرینان، زندگینامهٔ نام‌آوران فرهنگی ایران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی