نسبت منظری

نسبت منظری که با علامت AR نشان داده می‌شود یک پارامتر مهم در طراحی بال هواپیما محسوب می‌شود و برابر است با نسبت توان دوم طول بال به مساحت آن.

نسبت منظری در واقع میزان باریکی یک بال را نشان می‌دهد. یک بال نازک و بلند در مقایسه با یک بال پهن و کوتاه دارای نسبت منظری بیشتری است.

منابع

  • تئودر تالی، آیرودینامیک به زبان ساده، ص. صفحه ۱۳۰