نماد یکای پول

(تغییرمسیر از نشانه ارز)

نماد یکای پول یا نماد ارز یک نویسه‌ای گرافیکی است که به‌عنوان مخفف برای یک یکای پول به ویژه در مورد مقادیر پول استفاده می‌شود.

نمادهای چهار ارز که به‌طور گسترده به‌عنوان ارز ذخیره استفاده می‌شوند

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش