گواهی‌نامه هنری

گواهی‌نامه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرمندان اعطا می‌کند
(تغییرمسیر از نشان درجه یک هنری)

گواهی‌نامه هنری یکی از گواهی‌نامه‌های است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرمندان اعطا می‌کند که این درجه هنری جایگزین مدرک علمی یک هنرمند است. هنرمندانی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند یا مدرک دانشگاهی آنها آن سطح را نمی‌پوشاند، این فرایند را طی می‌کنند و پس از مدتی درجه هنری دریافت می‌کنند.

این گواهی‌نامه براساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی جلسه ۵۶۹ مورخه ۱۳۸۴٬۷٬۱۲ به اجرا درآمده ‌است.

فرایند اعطا گواهینامه ویرایش

هنرمندان سوابق هنری خود را بر اساس تعاریف مشخص به معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش کرده و مدارک هنری آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تشخیص سطح فعالیت هنری، برای اعطا گواهی‌نامه به ایشان اقدام می‌شود.

مدارک این هنرمندان ابتدا در کمیته‌های تخصصی در معاونت هنری و سایر معاونت‌های وزارت ارشاد مانند معاونت سینمایی که هر کدام کمیته‌های هنری خاص خود را دارند، بررسی می‌شود و بر اساس جدول امتیازات و میزان تخصص و توانمندی هنری آنها، توسط داوران، ارزشیابی و در نهایت به آنها درجه هنری داده می‌شود.

گواهینامه هنری هنرمندان توسط شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور و براساس میزان تاثیر گذاری، تجربه و فعالیت تخصصی و حرفه‌ای هنرمندان حائز شرایط رشته‌های مختلف به ایشان اعطا می‌شود و صرفاً یک گواهی‌نامه تخصصی است. این شورا در بررسی‌های خود هیچ‌یک از سوابق دیگر متقاضیان جز سوابق هنری را مد نظر قرار نداده و با تکیه بر توانایی‌های هنری افراد گواهینامه تخصصی هنری را صادر می‌کند تا جایگزین مدارک دانشگاهی آنان شود.

گواهی‌نامه‌ها پس از تأیید اعضای شورا به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده و به هنرمندان تقدیم می‌شود.

ترکیب اعضاء شورای ارزشیابی هنرمندان ویرایش

شورای ارزشیابی هنرمندان به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی و اعضایی چون نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نماینده فرهنگستان هنر و دو تن از استادان برجسته ادبی و هنری به پیشنهاد شورا و تصویب در شورای هنر شورای انقلاب فرهنگی، تشکیل می‌شود.

درجات مختلف گواهی‌نامه ویرایش

این گواهی‌نامه در پنج سطح و با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای هنرمندان دارای ضوابط صادر می‌شود:

مراتب مدرک معادل
درجه ۱ دکتری
درجه ۲ کارشناسی ارشد
درجه ۳ کارشناسی
درجه ۴ فوق دیپلم
درجه ۵ دیپلم

منابع ویرایش