نشت نشا؛ عنوان کامل: نش‍ت نش‍ا: جس‍تاری در پدیدهٔ فرار مغ‍زها؛ عنوان مقاله‌ای از رضا امیرخانی داستان‌نویس ایرانی می‌باشد. این کتاب به بررسی پدیده فرار مغزها و عوامل آن می‌پردازد.
امیرخانی این کتاب را در سال ۱۳۸۰ هجری شمسی نوشت. این اثر توسط انتشارات قدیانی به چاپ رسیده‌است.

نشت نشا
نویسنده(ها)رضا امیرخانی
کشورایران
زبانفارسی
تاریخ نشر
۱۳۸۴
شمار صفحات۱۰۲
پس ازداستان سیستان 
پیش ازبیوتن 

منابع ویرایش