نشنال مال (National mall) پارکی است عمومی که در مرکز واشنگتن دی‌سی پایتخت امریکا واقع شده‌است. این پارک شامل شمار زیادی موزه، بنای یادبود است و از معروف‌ترین مکان‌های گردشگری شهر به‌شمار می‌آید و هر ساله حدود ۲۴ میلیون بازدیدکننده دارد. پارک ملی به سبب ارزش تاریخی و شهری‌اش غالباً مکانی برای گردهمایی و تظاهرات است. نقشه پارک توسط پیر شارل لانفان کشیده شده‌است.

دید هوایی از نشنال مال، ۲۰۰۷.

موزه‌ها و بناهای پارک ملی ویرایش

منابع ویرایش

سایت رسمی پارک ملی