نصف‌النهار ۱۳۷ درجه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نصف‌النهار ۱۳۷ درجه ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

نصف‌النهار ۱۳۷ درجه در زمین واقع شده‌است
137°
نصف‌النهار ۱۳۷ درجه شرقی
نصف‌النهار ۱۳۷ درجه در زمین واقع شده‌است
137°
نصف‌النهار ۱۳۷ درجه غربی