نظامی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

نظامی منسوب به واژهٔ «نظام» است. همچنین، ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

افراد
مکان‌های جغرافیایی
فیلم