نظریه رانه

رانه یا سائق (به انگلیسی: drive) به شرایطی درونی گفته می‌شود که رفتار را فعال می‌کند و به آن جهت می‌دهد. گاهی از انگیزه به جای رانه استفاده می‌شود.

روانشناسی تکاملیویرایش

در رواشناسی فرگشتی، از رانه‌های فرگشتی سخن گفته می‌شود که می‌توان آن‌ها را به نوعی با غریزه یا فطرت فرگشتی یکی دانست.

جستارهای وابستهویرایش