نفت سفید (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

نفت سفید یکی از مشتقات نفت سیاه و ماده‌ای سوختی است.

نفت سفید همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: