نفر می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

الگو:مبهم ابهام‌زدایی