نفس (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

نفس به معنی جان، روح، روان و نشاندهنده زنده بودن است.

نفس همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: