نقش چین کتابی در شش باب از آتاناسیوس کیرشه و همچنین جامع دانش قرن هفدهم اروپا دربارهٔ چین و ممالک همسایه‌اش است. کتاب بلافاصله محبوب و پرفروش شد و به چند زبان اروپایی ترجمه شد، هرچند کسانی هم بودند که آن را عامّه‌پسند و فاقد ارزش تحقیقی شمردند، و از آن میان گوتفرید لایبنیتس از همه معروف‌تر.

نقش چین
China Monumentis, qua sacris qua profanis by Athanasius Kircher.jpg
نویسنده(ها)آتاناسیوس کیرشه
عنوان اصلیAthanasii Kircheri e Soc. Jesu China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non variis Naturae et artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata, auspiciis Leopoldi primi, Roman. Imper. Semper augusti Munificentissimi Mecaenatis
زبانلاتین
موضوع(ها)چین
تاریخ نشر
۱۶۶۷ میلادی

منابعویرایش