کانون عدسی، نقطه کانونی یا فُکِس (به انگلیسی: Focus) نقطه‌ای است که پرتوهای نور پس از تابیده شدن به سطح عدسی، در آن نقطه به هم می‌رسند.

تطابق چشم به طور ایده‌آل تمام پرتوهای نور را از یک نقطه روی یک جسم به نقطه مربوطه در شبکیه جمع می‌کند.
نمایشی از فوکوس دوربین در فواصل مختلف که سقفی از بامبو را نشان می‌دهد

در عدسی محدب نقطه کانونی، مثبت است و معنی آن این است که پس از تابیده شدن نور به عدسی و عبور از آن، نقطه کانونی در جلوی عدسی تشکیل می‌شود و در عدسی مقعر نقطه کانونی، منفی است و معنی آن این است که پس از تابیده شدن نور به عدسی و بازتاب آن، نقطه کانونی در همان سمت تابش نور تشکیل می‌شود.

در عکاسی نیز به تنظیم فاصلهٔ سوژه تا دوربین فوکوس گفته می‌شود. اشیایی که در عمق میدان فوکوس (وضوح) قرار داشته باشند واضح و سایر اشیا، محو دیده می‌شوند.[۱]

منابع ویرایش