نمازگاه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نمازگاه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: